Centrum Ratownictwa Gliwice

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Protokół kontroli UKE

Wystąpienie pokontrolne nr ZKIV.431.12.2018 z dnia 10.10.2018 r.

Zakres kontroli: Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacja Bazy Szefa OC Arcus 2005.

Wystąpienie pokontrolne nr ZKIV.431.12.2018 z dnia 10.10.2018