Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Centrum Ratownictwa Gliwice

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą przy ul. B. Śmiałego 2B, 44-100 Gliwice;

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres e-mail: iod@crg.gliwice.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. B. Śmiałego 2B,
44-121 Gliwice;
3) Celem zbierania danych jest realizowanie obowiązków wynikających
z przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym również na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4) Dane osobowe przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom
na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Okres przechowywania danych: według kategorii archiwalnej nadanej zgodnie
z Instrukcją kancelaryjną Centrum Ratownictwa Gliwice opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, znajdującą się na stronie
http://crg.bip.gliwice.eu/rejestry_i_ewidencje

7) Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych oraz ich zakres wynika z odpowiednich przepisów prawa, na podstawie których te dane są przetwarzanie.
W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych osobowych cel przetwarzania danych osobowych nie będzie mógł być zrealizowany;

9) Administrator informuje, że w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - osoba ta ma prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

11) Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane zostały zebrane.
Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice informuje, iż dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).



 liczba odsłon strony: 515 
Logo Samorządu Gliwice

Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

tel. 32 301-98-15, faks sekretariat: 32 301-98-14

crg@crg.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Centrum Ratownictwa Gliwice

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP